Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Brief PBIJ Kinderopvang

afdrukken
Hieronder de brief die is verstuurd aan het projectbureau IJburg. Ben je het met de strekking eens dan kun je onderaan de brief je naam zetten. Hiertoe moet je bovenaan de pagina de link "bewerken" aanklikken.

Onder aan de brief ook al de reactie die we van het projectbureau hebben ontvangen

De brief

Projectbureau IJburg
T.a.v. mevrouw Hemelaar
Postbus 1269
1000 BE AmsterdamAmsterdam, 17 maart 2004

Geachte mevrouw Hemelaar,

Onlangs hebben we vernomen dat Small Society de nieuwe aanbieder wordt voor kinderopvang in IJburg. Als bewoners van IJburg en lid van de werkgroep Kinderen van de bewonersvereniging IJbrug, zijn we verheugd dat de kwantiteit en keuzemogelijkheid betreffende kinderopvang op IJburg aanstaande zomer wordt uitgebreid. Over het tot stand komen van deze keuze en het mogelijke vervolg hierop hebben we echter enkele vragen waarmee we ons tot u richten.

1- Wat heeft ertoe geleid dat de keuze op Small Society is gevallen? De drie gegadigden in ogenschouw nemende, zijn het waarschijnlijk alle drie aanbieders die goede opvang kunnen verzorgen in een woongebied als IJburg. Een kleinere organisatie naast de huidige aanbieder Alcides zouden we als argument kunnen begrijpen, onze voorkeur zou dan echter uitgegaan zijn naar De Kleine Wereld die gezien de lokale ervaring die het bedrijf hier reeds heeft opgebouwd prima in kan spelen op de situatie in een nieuwe wijk in Amsterdam.

2- Wat is de invloed van Projectbureau IJburg op de startdatum van het nieuwe kinderdagverblijf? Oorspronkelijk werd uitgegaan van juni. In de contracten van de aanbieder wordt juli als richtlijn genoemd, met de mogelijkheid om daarvan af te wijken. We begrijpen dat de aanbieder geen toezeggingen kan doen, maar vragen wel om goede afspraken aangezien veel van de bewoners met opzegtermijnen van huidige kinderdagverblijven te maken hebben. Dus wat gaat Projectbureau IJburg doen om bij te dragen aan opening in de zomer? We hebben vanuit de bewonersvereniging contact met de heer Christiaan van Dijk om een positieve bijdrage te leveren aan een spoedige start van een kwalitatief goed kinderdagverblijf.

3- Wat zijn de plannen op het gebied van uitbreiding kinderopvang de komende jaren? Het is positief dat er nu eindelijk een nieuwe aanbieder bijkomt. Bij ons komt echter de vraag op: waarom niet meer? De nieuwe aanbieder kiest ervoor met een beperkt aantal groepen te starten om kwaliteit te waarborgen. Daarnaast heeft Alcides het plan om medio oktober met maximaal een groep uit te breiden. Gezien de grote en toenemende vraag op IJburg pleiten wij ervoor om de plannen op korte termijn te herzien en meerdere aanbieders de kans te geven te starten op IJburg. Wat is nou eigenlijk de reden om het aanbod zodanig te beperken? We hebben begrepen dat het risico geheel voor de ondernemer is en dat de verantwoordelijkheid van het Projectbureau IJburg zich beperkt tot het aanwijzen van een geschikte plaats waar het verblijf zich kan vestigen. Gezien de situatie waarin IJburg zich nu bevindt, lijkt het ons niet onoverkomelijk om dat voor nog een aanbieder te doen. Verder willen we graag inzicht in de definitieve vestigingen van kinderdagverblijven, inclusief de verwachte startdata.


We zien uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Kinderen (bewonersvereniging IJbrug),


Mirjam van der Ven
Zwanebloemlaan 262
1087 JT Amsterdam
Email: mirjamvanderven@hetnet.nlc.c. Mevrouw A. Leconte, beleidsmedewerker Publiek, stadsdeel Zeeburg

Deze brief is geplaatst op het forum van de bewonersvereniging IJbrug, met de mogelijkheid voor (toekomstige) bewoners om te ondertekenen (www.ijbrug.nl)


Ondertekenaars
Tom van der Wel
Claudia Dumas-Rhebergen
Janneke Strausz
Tibor Strausz
Steven Boland
Marion Buitenwerf
Esther Kruisinga
Dirk Huiberts

Reactie projecbureau

Geachte mevrouw van der Ven,

Projectbureau IJburg is blij te horen dat de bewoners verheugd zijn over de extra tijdelijke kinderopvang. In antwoord op uw vragen in de brief d.d. 17 maart kan ik u het volgende melden.

De keuze voor Small Society
De aanbiedingen van Small Society, De Kleine Wereld en SKON zijn met elkaar vergeleken op de criteria ervaring, aantal plekken, aansluiting op behoefte, financiŽģ¨ planning en slagvaardigheid. Small Society is geselecteerd vanwege een goede score op al deze criteria. Doorslaggevend was dat het bedrijf ervaring heeft in het snel opstarten van nieuwe vestigingen en het bedrijf heel slagvaardig overkomt. Dit laatste blijkt bijvoorbeeld uit een verkennend onderzoek dat Small Society reeds uitvoerde naar het starten van een tijdelijke kinderopvang in een woning op IJburg.
Overigens was het aanbod van De Kleine Wereld ook een goede aanbieding, maar in de selectie kwamen zij op de tweede plaats. SKON heeft aangegeven een tijdelijke kinderopvang in een woning te prefereren boven een oplossing in porta cabins.

De invloed van Projectbureau IJburg op de startdatum
Projectbureau IJburg en stadsdeel Zeeburg willen stimuleren dat zo snel mogelijk extra kinderopvang aangeboden kan worden. Dat betekent dat wij nauw contact onderhouden met Small Society en hen adviseren over de stappen en dat wij gemeentelijke procedures zo snel mogelijk laten doorlopen. Op grond van onze ervaringen op IJburg tot nu toe lijkt opening in de loop van de zomer realistisch.

Ruimte voor nog meer kinderopvang?
Allereerst wil ik benadrukken dat Projectbureau IJburg niet bepaalt of er wel of niet tijdelijke kinderopvang opgestart mag worden. Er is dus geen sprake van een beperking door Projectbureau Ijburg. Ondernemers mogen alvast starten. Dat dit niet vanzelf gebeurt komt door praktische bezwaren, want er komt veel bij kijken om een tijdelijke kinderopvang te openen. Er moet een geschikte locatie zijn, het moet voldoen aan alle wet- en regelgeving en men heeft te maken met exploitatierisico?s.

Het aanbieden van een locatie voor porta cabins voor een periode van minimaal 2 jaar maakt het makkelijker voor ondernemers. Daarom heeft projectbureau Ijburg op blok 1 ruimte voor Alcides en voor Small Society gereserveerd. Op dit moment beschikt Projectbureau Ijburg niet over nog meer geschikte locaties die lange tijd beschikbaar zijn.

Verwachtte definitieve vestigingen
Projectbureau IJburg bewaakt het aanbod, de prognoses met aantal kinderen en de planningen voor de oplevering van definitieve voorzieningen. In de onderstaande tabel staan de verwachte opleveringen voor de komende jaren. Onderstaande gegevens geven slechts een indicatie van de voornemens van de kinderopvangondernemers en de betrokken projectontwikkelaars.AanbiederLocatieplekkenOplevering
Alcides Tijdelijk blok 1 24 a 36 Geopend
Small Society Tijdelijk, blok 1 36 a 48 Zomer 2004
Catalpa (?) Zuidbuurt Steigereiland 50 2e helft 2005 (?)
Alcides Blok 12 70 2e helft 2006
Nog onbekend Blok 25 50 2e helft 2006


Mogelijk dat SKON nog tijdelijke kinderopvang zal gaan aanbieden vanuit een woning. In totaal komen er in de eerste fase van IJburg (Steigereiland en Haveneiland) 13 tot 16 definitieve centra voor kinderopvang. Naast de bovengenoemde partijen zullen ook SKON, La Luna, De Kleine Wereld en Kindervilla kinderopvang gaan aanbieden.

In de definitieve plannen is voldoende ruimte voor kinderopvang beschikbaar. Projectbureau IJburg zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en in overleg met de ondernemers waar nodig het aanbod bijstellen.

Ik hoop hiermee uw vragen goed en volledig beantwoord te hebben.


Met vriendelijke groet,Miriam Heemelaar,
Realisatiemanager voorzieningen.

Gemaakt door: tvanderwel laatste wijziging: zatedag 15 of October, 2005 UTC [20:56:24] door SteveNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
175 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.10 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.16MB ]   [ 38 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]