Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

De IJMEERBRUG - hoe zit het nou

afdrukken
FEITEN EN FICTIE OVER DE IJMEERBRUG
Goede informatie over de IJmeerverbinding is moeilijk te destilleren uit alle overheidssites, rapporten en informatie op deze site. Om maar te zwijgen over de discussie Ontsluitingsweg Almere.
Op ijburg.nl (cache) staat sinds kort een overzicht met veel links, onder Verkeer en vervoer > Bruggen > IJmeerverbinding. En de Werkgroep IJmeerbrug heeft een eigen site (cache) met veel verwijzingen.
Hieronder in het kort de feiten op een rijtje, in vraag-en-antwoord-vorm:

jack

img/wiki_up//IMG_0583.JPG

Is er een snelweg over IJburg gepland?
Nee. Een snelweg over IJburg is planologisch gezien en volgens milieuregels onmogelijk. Er is wel sprake van plannen voor een snelweg over het IJmeer. Die zou dan niet over IJburg lopen, maar in een tunnel om IJburg heen.
Het staat nu ook helder op ijburg.nl (cache):
Er is geen rekening gehouden bij de aanleg van IJburg met een wegverbinding van IJburg naar Almere. In de plannen voor de brugverbinding wordt de weg vóór IJburg afgetakt en via een tunnelverbinding naar de A1 geleid.

Wat komt er dan wel over IJburg te lopen?
Een OV-(rail)verbinding. Deze verbinding, waarschijnlijk een metro, maakt deel uit van de op 26 juni 2006 door Atelier IJmeer (gemeenten Almere en Amsterdam) gepresenteerde plannen voor de Dubbelstad Amsterdam-Almere.
De al voorziene railverbinding van Amsterdam-Zuidoost/Diemen-Zuid naar IJburg wordt dan doorgetrokken naar Almere. Het tracé loopt over de Pampuslaan, waar ook tram 26 komt te lopen, of er onderdoor - dat is nog niet duidelijk.

Maar misschien komt er wel een weg over het IJmeer?
Er zijn studies geweest naar een combinatie van deze OV-verbinding met een snelweg.
Dat moet je los zien van de plannen voor de OV-verbinding via IJburg. In geen van die studies is sprake van een weg over, onder of door IJburg. De weg loopt ofwel aan de andere kant langs de Diemer Vijfhoek, dus op grotere afstand van IJburg dan de Ring A10 nu ligt, of via een tunnel onder het water tussen IJburg en de Diemer Vijfhoek, om op het open water aan te takken bij de OV-verbinding vanuit IJburg.

Hoe concreet zijn de plannen voor die IJmeer-weg?
Voor de oplossing van de verkeersproblematiek tussen Almere en Amsterdam is een paar jaar geleden gekozen voor het verbreden van de A6, A1, A9 en A10-Oost. Dit noemen ze de Stroomlijnvariant. De stroomlijnvariant werd verkozen boven de Verbindingsvariant: de omstreden verbinding van de A6 met de A9 via een tunnel onder het Naardermeer.

In dit besluitvormingsproces heeft een weg door het IJmeer nooit op tafel gelegen. Het vorige kabinet heeft in 2005 al besloten dat studies naar een IJmeerweg niet (cache) verder uitgewerkt hoeven te worden. Omdat een IJmeerweg te duur is en de problemen niet oplost, want ook hiermee zou de Stroomlijnvariant nog nodig zijn.

De IJmeerweg blijft dus op z'n best toekomstmuziek.

In de Verkenning Regionale IJmeerverbijding (VRIJ) loopt de weg door een tunnel tussen IJburg (Haveneiland-Oost/Strandeiland) en de Diemer Vijfhoek door naar Pampus, waar de weg bovengronds een brug op geleid wordt naar Almere, tesamen met de OV-verbinding.

img/wiki_up//IJVRIJ.JPG

IJmeerverbinding met OV-lijn (rood) en weg (blauw) uit Verkenning Regionale IJmeerverbinding, april 2006 (met de weg door een tunnel langs het uiteinde van Haveneiland en Strandeiland naar Pampus)

Eerder, in 2003, was er De Uitweg, een studie van lokale/regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Dit was een soort voorzet voor het uiteindelijke besluitvormingsproces. We zien hier ook de afgevallen A6-A9 Naardermeer-verbinding.

img/wiki_up//IJA6A9.JPG

Verbinding A6-A9 (bron: De Uitweg, september 2003)

De Uitweg ging uit van een bypass voor de Gaasperdammerweg langs knooppunt Diemen, dus het 'rechttrekken' vanaf afrit Gaasperplas (waar ie momenteel naar 'links' afbuigt richting het knooppunt), zodat ie ten oosten van de Diemer Vijfhoek op de A1 uitkomt.
Volgens deze studie zou een IJmeerweg van daaruit rechtdoor gaan richting Almere. Dat is vanaf de Gaasperdammerweg het meest rechtstreekse tracé; het ligt op ruime afstand van IJburg.

img/wiki_up//IJstroomlijnUit.JPG

Stroomlijnvariant (bron: De Uitweg, september 2003)

img/wiki_up//IJmeerweg.JPG

IJmeerweg (bron: De Uitweg, september 2003)

Deze bypass A9-A1 is overgenomen in de Stroomlijn-(verbredings-)variant waar nu de plannen voor uitgewerkt worden. Maar de IJmeerweg uit De Uitweg is uiteindelijk niet overgenomen.

img/wiki_up//IJstroomlijn1.JPG

Stroomlijnvariant (bron: Variantennota Schiphol-Amsterdam-Almere (cache), januari 2006)

Hieronder zien we de IJmeerweg nog wel op een plan uit 2003 van de gemeente Almere. Ook hier de splitsing tussen weg en OV-lijn; de weg ligt op geruime afstand van IJburg.

img/wiki_up//IJAlmere.JPG

IJmeerverbinding met OV-lijn (zwarte stippellijn) en weg (geel) bron: Integraal Ontwikkelingsplan Almere, december 2003

Kan er alsnog een snelweg over IJburg gepland worden?
Nee, zeker niet op het maaiveld. Daar is helemaal geen ruimte voor. Bebouwing aan de Pampuslaan en omgeving zou weer gesloopt moeten worden. Zou een planologische misser van de eerste orde zijn.
Wees niet bang voor een tweede Amsterdam-West/Ringweg situatie. Die zou nu nooit meer zo kunnen worden aangelegd. Milieuregels zijn nu veel strenger.
De kaartjes en artist impression in Het Parool van 12 en 13 september 2006 kloppen dan ook niet (daar is het OV-tracé op te zien).

Kan er dan geen snelweg op palen komen, of in een tunnel onder IJburg?
Nee, er mogen geen snelwegen boven huizen gebouwd worden. Een tunnel onder IJburg is moeilijk, en behoort ook niet tot de varianten. In het VRIJ-rapport is dus wel sprake van een tunnel langs IJburg, zie hierboven.

Je hoort ook wel eens dat ze de Pampuslaan gaan doortrekken naar Almere?!
Dat zou dan een gewone weg worden (50 km/u binnen de bebouwde kom, 70/80 erbuiten) met 2x2 rijstroken, geen snelweg. Ik heb geen enkele planvariant of studie gezien waar hier sprake van is. Deze oplossing ligt ook niet voor de hand.
De Pampuslaan en Muiderlaan (de oostelijke toegangsweg van IJburg) zijn al gepland met 2x2 rijstroken om het verkeer van en naar IJburg zelf te kunnen verwerken. Dat zijn brede stadsstraten met parkeerstroken, stoplichten, zebra’s, een maximumsnelheid van 50 km/u. Een weg uit Almere op dat lokale wegennet aansluiten zou voor een enorme congestie zorgen. Omdat er huizen langs die lanen staan zouden bovendien ventwegen aangelegd moeten worden, en daar is geen ruimte voor.

Krijgen wij last van een IJmeer-snelweg als die niet over IJburg heen loopt?
De huidige bewoners van IJburg en van de huizen die nu verkocht worden zullen de snelweg niet zien vanuit hun huizen (tenzij ze hoog wonen) en niet of nauwelijks horen. Alleen op Strandeiland en de kop van Middeneiland en Buiteneiland kunnen ze de snelweg straks zien, áls die er komt, en dan nog bovengronds (in het VRIJ-rapportkomt de weg pas na Pampus bovengronds). De overlast van de A10 is erger, als je nagaat dat de wind in Nederland meestal uit het westen komt.

Krijgen we last van sluipverkeer als die IJmeer-snelweg er ooit toch komt?
Dat zou alleen kunnen als de nieuwe weg vanuit Almere direct op de Oostelijke Ontsluitingsweg wordt aangesloten.
Maar de Oostelijke Ontsluiting wordt zo aangelegd dat sluipverkeer (via Muiden richting Almere/Gooi) wordt tegengegaan, dus het ligt niet voor de hand dat bij een nieuwe IJmeerweg de sluizen voor sluipverkeer van/naar Almere ineens wel geopend zouden worden. Bij de variant met de tunnel, die langs de rand van Haveneiland-Oost loopt, lijkt aansluiting op de Oostelijke Ontsluiting onmogelijk.
Bij de aanleg van de Oostelijke Ontsluiting wordt in elk geval geen rekening gehouden met een eventuele IJmeerweg.

Is een IJmeer-snelweg dan aanvaardbaar?
Nee, dat wil ik hiermee niet beweren. Persoonlijk zou ik het zonde vinden van de open watervlakte, van het natuurgebied als er een (deels) bovengrondse snelweg doorheen komt. Ik vind verzet daartegen zeer legitiem. Dit artikel is bedoeld om helder te maken waar het nou precies om gaat.

Wat zijn de kansen dat de IJmeerverbinding er komt?
Er zijn nogal wat hobbels te nemen. Kijk maar naar de tweede fase van IJburg die in eerste instantie werd afgekeurd omdat niet voldoende aan milieurichtlijnen was voldaan. Het IJmeer is beschermd volgens de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn. Ook de Diemer Vijfhoek is beschermd natuurgebied. En daar staat ook het fort Diemerdam dat tot de Stelling van Amsterdam (Werelderfgoedlijst) behoort. Datzelfde geldt voor forteiland Pampus.
De gemeente Amsterdam is zoals gezegd tegen een weg over het IJmeer, maar voor een OV-verbinding.

En wordt het dan een dubbeldeksbrug?
Hoe de brug eruit zou gaan zien is nog niet bekend. Er zijn wel wat vrijblijvende artist impressions, maar die zeggen niks zolang er niet besloten is om plannen uit te werken.
Ook hoe een gecombineerde OV-autobrug eruit zou moeten zien, is nog totaal onduidelijk.

Wanneer moet de IJmeerverbinding klaar zijn?
Ergens tussen 2015 en 2030 zou de OV-verbinding klaar moeten zijn.

Meer weten?
Op ijburg.nl (cache) staat een overzicht met veel links, onder Verkeer en vervoer > Bruggen > IJmeerverbinding. Verder staat er veel informatie op de site Verkenning IJmeer (cache). De Werkgroep IJmeerbrug heeft een eigen site (cache).
Of lees de tientallen pagina's eek forum...


Gemaakt door: jack laatste wijziging: maandag 11 of May, 2009 UTC [23:08:33] door jackNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
182 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.11 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.16MB ]   [ 49 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]