Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

Notulen 27 april 2005

afdrukken
Verslag Vergadering Besturen Beheervereniging 9A en Beheervereniging 27A
27 april 2005
locatie: Huize Dams
tijdstip: 20.30 uur

Aanwezig:
9a: Charles Dams en Tom van der Wel
27a: Marjo Schlaman en Mark van Meel (notulen)


Aktiepunten vorige vergadering:

NrWatWieStatus
1 (1a)Parkeerplaatsen Notulen doorsturenCharlesDicht
2 (1b)Parkeerplaatsen terugkoppelingdWMBestuursvergadering
3 (1c)Parkeerplaatsen beplantingRobOpen
4 (2)Achterpad-hekkendWMBestuursvergadering
5 (4)VerlichtingdWMEenzijdig gesloten door dWM
6 (13)SleutelsTomOpen
7 (14)Huishoudelijk ReglementMarjo / CharlesBestuursvergadering
8 (15)SpinnenElsbethDicht - niet gedaan
9 (16)BriefElsbeth / TomGedaan


1. Parkeerplaatsen:
- Bij WM was verwarring over wie betrokken is bij de herinrichting. Niet SBB, maar IJdelta is “gever”.
- IJdelta heeft in telefoongesprek met Charles aangegeven dat zij de herinrichting niet verder wensen uit te voeren. Aangezien zij lange tijd niets gehoord hadden hebben ze de aanbieding terug getrokken.
- Charles heeft vrijdag 29 april een afspraak met Aad Koopman (IJdelta) om dit punt te bespreken.
- ACTIE: Vóór dit gesprek zal Charles bellen met het Projectbureau IJburg (PbIJ) om te zien wat hun standpunt is.

Indien de herinrichting niet doorgaat zal nagegaan moeten worden wanneer en aan wie de parkeerplaatsen zijn opgeleverd. De huidige staat is onacceptabel, en tenminste de beplanting zal op orde moeten worden gebracht door IJdelta.


2. Achterpadhekken:
- Afgesproken was dat Kenneth contact zou opnemen met SBB. Het is onbekend of dat inmiddels al is gebeurd.
- ACTIE: Aangezien Hans Hetem contactpersoon is voor de beheerverenigingen zal Charles Hans bellen voor de huidige status.
- Aan de “grote” hekken (op de koppen van de achterpaden) zijn wel aanpassingen gedaan. Maar de hekken staan nog steeds niet goed en los. Aan de “kleine” hekken (aan de Zwanebloemlaan) is nooit iets gedaan. Ook over een toepassing van dempers en een oplossing voor het probleem met het gevaar voor de vingers is nooit opvolging gekomen.


3. Financiën:
- Op de oprichtingsvergaderingen is voor 9a afgesproken dat per 1 juni 2004 (7 mnd) betaald zal worden. Voor 27a is per 1 mei (8 mnd) afgesproken. ???
- ACTIE (a): Mark zal Dhr. Plomp bellen om te vragen om de afrekeningen (van beide blokken) uit te splitsen naar achterpad en naar parkeerplaats. En om deze ieder vervolgens uit te splitsen naar reservering en exploitatiekosten.
- ACTIE (b): Daarnaast wil 27a graag een recente debiteurenstand ontvangen (9a heeft die enige dagen geleden ontvangen). 9a weet en 27a vermoed dat de debiteurenstand nogal dramatisch is. Na de jaarvergadering zullen we een verzoek doen bij WM om een brief uit te doen gaan met evt. een factuur en nieuwe formulieren voor automatische incasso.
- Beide blokken zullen de officiële kascontrole uit stellen tot volgend jaar, en de controle zal dan dus plaats vinden over de boekjaren 2004 & 2005. Wel komt de kascie voor 9a op 28 april langs bij Tom. ACTIE (c): Mark zal contact opnemen met de leden van kascie 27a.
- De begroting lijkt enige aanpassing te kunnen gebruiken. Met name door een aantal cycli aan te passen. ACTIE (d): Tom gaat hier nog mee aan de slag.
- Aangezien Zomers Buiten over 2004 weinig/niets gepresteerd heeft lijkt het ons billijk om niet de volledige vergoeding over 2004 te betalen. ACTIE (e): Charles zal Hans Hetem bellen met het voorstel dat 9a €1500 en 27a €750 bereid is te betalen.
- Het verschil tussen het begrote en daadwerkelijk betaalde bedrag aan administratiekosten zal worden terugbetaald aan de leden.


4. Algemene Ledenvergadering:
- Zal plaats vinden op 10 mei op de gebruikelijke plek (IJdelta).
- Vrijdag 29 april zal WM de uitnodiging plus stukken aan de leden versturen.
- Voorzitter der vergadering is een van de bestuursleden
- WM zal notulist leveren
- Voorstel agenda:
   1. Opening
   2. Goedkeuring Notulen ALV/BLV
   3. ingekomen stukken
   Financiën:
   4. Afrekening 2004
   5. Kascontrole
   6. Begroting 2005
   7. Vaststellen contributie 2005
   Lopende zaken:
   8. Parkeerplaatsen
   9. Hekken
   10. Huishoudelijk Reglement
   11. Rondvraag
   12. Sluiting

- ACTIE (a): Marjo zal Agenda en notulen BLV doorsturen naar WM
- WM is organisator van deze vergadering. WM heeft gevraagd of de besturen een aantal praktische zaken zouden willen regelen: huur van stoelen e.d., aanschaf koffie, ophalen van de sleutel, enz. ACTIE (b): Marjo zal Elsbeth vragen een en ander opnieuw te regelen.
- ACTIE (c): Mark zal een email rondsturen met het verzoek om voor rekeningen als factuuradres het adres van WM te gebruiken, dit om onnodige vertraging te voorkomen.


5. Huishoudelijk Reglement:
Een korte discussie over het HR resulteert in een aantal wijzigingen. ACTIE: Charles zal deze uitwerken en naar WM sturen om als bijlage bij de uitnodiging voor de ALV bij te laten voegen.


Nieuwe Aktiepunten:

NrWatWieStatus
1 (14/3)Parkeerplaatsen beplantingRobOpen
2 (14/3)VerlichtingdWMEenzijdig door ZB gesloten
3 (14/3)SleutelsTomOpen
4 (1)Contact PbIJ parkeerplaatsenCharlesOpen
5 (3)Status AchterpadhekkenCharlesCharles Gedaan, AP naar ZB (Kenneth)
6 (4a)Afrekening laten splitsenMarkGedaan
7 (4b)DebiteurenstandMarkGedaan
8 (4c)Contact KascieMarkGedaan
9 (4d)BegrotingTomGedaan
10 (4e)BeheervergoedingCharlesCharles Gedaan, AP naar ZB (Kenneth)
11 (5a)Agenda ALVMarjoGedaan
12 (5b)Voorbereidingen ALVMarjo / ElsbethGedaan
13 (5c)Faktuuradres rondmailenMarkGedaan
14 (6)Huishoudelijk ReglementCharlesGedaan


Gemaakt door: meelberg laatste wijziging: woensdag 18 of May, 2005 UTC [10:30:53] door meelbergNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
204 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.15 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.16MB ]   [ 37 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]