Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

notulen 21-04-2005

afdrukken
Aanvang 20.00 uur
Locatie Erich Salomonstraat 326
Aanwezigen Tibor (voorzitter), Henk, Marcel, Fabio, Helga, Jacqueline, Zeki, Alice, Jacqueline M. , Martin, Bernaard , Steven, Gerard,Tineke (UvA), Annemarijn (UvA)
Verslag Annemarijn (amwalberg@yahoo.com)Agenda

  1. Wat moet er gebeuren met de vereniging (als Tibor op 1 oktober naar het buitenland vertrekt)?
  2. Piet Hein Eek-huisje
  3. WIFI/Glasbak


Ad 1

Er wordt vastgesteld dat het voornaamste probleem is dat er geen officieel bestuur is. Vervolgens rijst de vraag of een professioneel bestuur nodig, dan wel wenselijk is. Aan de ene kant lijkt een bestuur niet nodig, aangezien alle afzonderlijke werkgroepen goed werken. Aan de andere kant moet er wel contact zijn tussen de werkgroepen, omdat de vereniging anders te versnipperd is.

Wanneer er een centraal punt komt, spelen de volgende overwegingen een rol:

Leden houden van korte lijnen. Ze zijn enthousiast ergens voor en zijn daarom actief. Ze hebben geen zin om te overleggen (Marcel)
Is er wel behoefte aan het face-to-face bij elkaar zitten? Is er een functie voor de vereniging in klassieke vorm? (Martin)
Probleem: er is geen vaste vergaderruimte
We moeten niet vergaderingen om het vergaderen (er bestaat tegenzin om te overleggen wanneer er niets te bespreken is)


Functies van een centraal punt

Overleg tussen werkgroepen & maandelijks overleg (face-to-face werkt beter dan online)
Route voor nieuwelingen om aansluiting te vinden op IJburg
Gezicht naar buiten toe (externe contacten)


Contributie

Afgelopen jaar is slechts door 6 huishoudens contributie betaald (Jacqueline). Moeten er duidelijke regels worden opgesteld, zodat er meer omzet gegenereerd wordt?

Idee: alleen betalende personen zijn lid van de vereniging. Probleem hierbij: moeten huidige leden met terugwerkende kracht betalen? Hoe moeten we dit organiseren?

Lidmaatschap moet wel laagdrempelig blijven. Over dit punt is niet iedereen het eens: de vereniging wordt alleen maar groter en als er wat georganiseerd wordt zal dat alleen maar meer geld kosten, daarom moet er lidmaatschapsgeld gevraagd worden (Alice).
Tot op heden worden er weinig kosten gemaakt, dus is het niet nodig om een verplichte contributie in te stellen (Tibor). Maar: we kunnen beter geld hebben en het dan uitgeven, dan geen geld hebben en niets kunnen organiseren (Fabio). Naar de leden toe moet dan duidelijk gecommuniceerd worden wat er van de contributie betaald zal worden (begroting opstellen).


Professionalisering van de vereniging

Er wordt gesteld dat er drie mogelijke toekomstscenario's voor de vereniging zijn: (1) vereniging houdt op met bestaan, (2) kabbelt voort in huidige vorm of (3) professionaliseert.
Het is mogelijk dat er een opbouwwerker op IJburg komt. Idee wordt geopperd om subsidie van stadsdeel aan te vragen en dan zelf een opbouwwerker aan te stellen.
Opbouwwerker moet geen deel van het bestuur gaan vormen. Opbouwwerker zal aangestuurd moeten worden door het bestuur van de vereniging en niet door Stadsdeel Zeeburg. Opbouwwerker moet vooral voorzien in de externe contacten.
In de ledenvergadering van 2003 is voorgesteld om 'blok-hoofden' aan te stellen. Dat is toen niet van de grond gekomen, omdat het merendeel van de leden tegen een dergelijke structuur was. Maar: misschien is er nu wel behoefte aan.
Er wordt vastgesteld dat er een functie is voor een professioneler bestuur. In een grote bijeenkomst voor alle leden zouden bestuursleden geworven moeten worden. De taken en verantwoordelijkheden van het toekomstige bestuur moeten geformuleerd gaan worden. Taken van de voorzitter zouden in ieder geval moeten omvatten: (1) taken van de opbouwwerker en (2) intermediair zijn tussen de afzonderlijke werkgroepen.
Het idee om het bestuur een vergoeding te geven, wordt goed ontvangen.
In een grote bijeenkomst voor alle leden zou het plan voor een nieuw bestuur 'in de week gelegd moeten worden'. Op de vergadering moeten duidelijke profielen voor de functies geschetst worden en concrete vergoedingen gepresenteerd worden. Alleen op deze manier kunnen we mensen enthousiasmeren voor participatie in het bestuur. Steven schrijft een concept voor de aanpak van deze bijeenkomst.


Ideeen, overig

De vereniging moet er zijn voor onderlinge en externe contacten. De activiteiten zouden meer verplaatst moeten worden naar werkgroepen
Marcel geeft voorbeeld van de manier waarop hij een project heeft vormgegeven: subsidie gekregen voor het project 'eten op IJburg', met als doel bindingen tussen de bewoners te bewerkstelligen. Is een dergelijk concept bruikbaar voor de vereniging? Reacties: (1) het is wellicht tegenstrijdig om leiding in eigen hand te willen houden en toch gebruik te maken van de mogelijkheden die de gemeente biedt en (2) het is een goed idee, maar het aanvragen van subsidies etc. hangt af van het initiatief van de bewoners.


Ad 2 (Piet Hein Eek-huisje)

Vanwege moeilijkheden met het aanvragen van vergunningen e.d. is er besloten om een eigen stichting op te richten. De stichting zal klein van omvang zijn (3 personen in bestuur) en niet

teveel vergaderen. Om opbrengsten te genereren, kan het PHE-huisje gehuurd worden door particulieren. Het geld dat bestemd is voor het PHE-huisje zal van de rekening van de IJbrug overgemaakt worden naar de Stichting PHE-huisje.

Het voorstel om de werkgroep voort te zetten als stichting is unaniem aangenomen.

Ad 3 (WIFI/Glasbak)

Deze nieuwe stichting is nog in oprichting. Het bestuur (8 personen) is in formatie. De stichting zal geen onderdeel zijn van de IJbrug, maar zal zich wel 'associƫren met de IJbrug'.

Het voorstel om de werkgroep voort te zetten als stichting is unaniem aangenomen.


Afspraken

Steven schrijft een concept voor de bijeenkomst 'werving-nieuw-bestuur' en mailt het vervolgens rond aan de aanwezigen van vanavond
Vrijdag 6 mei, Erich Salomonstraat 326: eerstvolgende vergadering van de IJbrug
Zondag 29 mei, opening van de IJtram: flyeren voor de bijeenkomst op 3 juni
Vrijdag 3 juni(?): Grote bijeenkomst 'werving-nieuw-bestuur' voor alle leden van de IJbrug

Gemaakt door: tibi laatste wijziging: dinsdag 03 of May, 2005 UTC [20:19:53] door AliceDuivenNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
221 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.11 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.15MB ]   [ 38 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]