Welkom op IJburg; Welkom op De IJbrug, de website voor en door IJburgers.
Nieuws Fora Wat is Waar? Werkgroepen Projecten Verenigingen Bewoners - Kaart Links Help
Zoeken
in:
Zoek een woning op IJburg

plan maken met formulier van de rabobank

afdrukken

Word versie is beschikbaar

Rabo StartProof ondernemingsplan
voor
Bedrijfsnaam


Versie Versienummer
Datum Datum
Auteur Naam


Rabo StartProof ondernemingsplan versie 1.0 voor meer informatie kijk op www.rabobank.nl/bedrijven

Inhoudsopgave

Indien u een inhoudsopgave wilt invoegen, volg dan de onderstaande stappenplan:
Plaats de cursor op de plaats waar u de inhoudsopgave wilt invoegen
Klik op 'Invoegen' in de menubalk
Selecteer vervolgens 'Index en inhoudsopgave'
Er verschijnt een nieuw scherm. Klik op het tweede tabblad 'Inhoudsopgave'
Klik in dit tabblad op de knop 'OK'

1 De ondernemer
1.1 Persoonlijke gegevens
Hier vult u al uw persoonlijke gegevens in. Van uzelf en uw eventuele zakenpartners.

Naam
Geslacht
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Mobiel nummer
Geboortedatum
Nationaliteit
Ik heb een levenspartner ja / nee
Naam partner
Geboortedatum partner
Burgerlijke staat ongehuwd / samenwonend / gehuwd / gehuwd geweest
Ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden ja / nee
Ik heb een samenlevingsovereenkomst ja / nee
Kinderen ja /nee
Leeftijd kinderenOpleiding(en) inclusief cursussen
Werkervaring werkgevers + functies + branche ervaring
Bijzonderheden bijvoorbeeld een concurrentiebeding
1.2 Persoonlijke motieven
Een belangrijk hoofdstuk. Hierin beschrijft u waarom u een onderneming wilt beginnen.Wat maakt u enthousiast? Overziet u alle consequenties? Hoe is het met de thuissituatie, staan die achter uw ondernemingsplannen?

Als u voor uzelf start omdat u bent ontslagen is dat niet erg, maar wees daar wel duidelijk over. Uw financiers kijken met een scherp oog naar de persoon van de ondernemer. Is het een doorzetter? Een beetje eigenzinnig? Of is dit idee geboren na een avondje doorzakken?
1.3 Persoonlijke kwaliteiten
Geef een eerlijk beeld van uw persoonlijke sterktes en zwaktes. Zwakheden benoemen is niet zwak. Integendeel: de ondernemer die zijn zwakke kanten kent zal ervoor zorgen dat hij zich op die punten verbetert of dat anderen ze compenseren. Maak een lijstje zoals dit:

Sterk Zwak
Enthousiasme Ongeduld
Productkennis Niet genoeg marktkennis
Opleiding Slecht in administratie
Managementervaring
Commerciële ervaring


TIP 1

Uw ondernemingsplan maakt indruk als eruit blijkt dat u serieus over uw capaciteiten hebt nagedacht - en daar consequenties uit trekt. Niemand is een perfecte ondernemer. U dus ook niet. Dat is geen bezwaar, zolang u zich daarvan bewust bent en dat eerlijk beschrijft en onderbouwt. Investeer daarom nu 15 minuten in de unieke E-Scan Ondernemerstest en toets on line uw ondernemingskwaliteiten en belangrijker nog lees hoe u die het beste kunt aanvullen of verbeteren!

Doe vandaag nog een E-Scan Ondernemingstest. Het levert u altijd winst op!

E-Scan Ondernemerstest is ontwikkeld door Nederlandse wetenschappers. Doe de E-scan >>


TIP 2

Voorbeeld ondernemingsplan. Leer van anderen en kijk naar voorbeeld ondernemingsplannen
Voorbeeld detailhandel in bovenkleding >>
Voorbeeld schoonheidssalon >>
2 Het Marketingplan
2.1 De onderneming
Hier vult u de reeds bekende bedrijfsgegevens in.

Extra informatie
Handelsnaam
Inschrijvingsnummer Kvk Kamer van Koophandel


Rechtsvorm U heeft de volgende rechtsvorm(en) gekozen:

Belastingdienst
Notaris
Kamer van Koophandel


Wie doet de administratie? Zelf / Accountant / Extern administratiekantoor

Tarief omzetbelasting 6% / 19% Belastingdienst

Frequentie van betalen omzetbelasting Per maand / Per kwartaal Belastingdienst

BTW nummer Belastingdienst


Leveringsvoorwaarden geregeld? Ja / Nee Verkrijgbaar via uw branchevereniging

Vergunningen Voor sommige bedrijven en beroepen zijn vergunningen vereist. Overheidsloket
Kamer van Koophandel

Subsidies Subsidiewijzer Rabobank
Subsidieshop
Subsidies voor Export

Verzekeringen Aansprakelijkheid / Overlijdensrisico / Arbeidsongeschiktheid / Ziektekosten / Bedrijfsschade Verzekeringen voor startende ondernemers


2.2 Idee
Dit is de kern van uw ondernemingsplan! Hier draait het allemaal om. Hier legt u kort maar krachtig uit wat u wilt gaan doen. Denk eraan dat 'buitenstaanders' snel naar deze paragraaf zullen gaan. Probeer dus hier uw inspiratie naar voren te laten komen. M.a.w. omschrijf uw plannen zodanig dat anderen bij wijze van spreke zin krijgen om met u mee te gaan doen.
2.3 De markt
2.3.1 De markt in beeld
Het is belangrijk om zo veel mogelijk marktgegevens boven water te krijgen. Domweg een product hebben en niet weten hoe de markt eruit ziet, dat schiet niet op. Er zijn al te veel starters met een prachtig product waar niemand op zit te wachten. Daar wilt u niet bij horen. Voor een algemeen beeld van uw markt, kunt u diverse bronnen raadplegen. Uit vakbladen en de financiele pagina's in de krant kunt u trends en ontwikkelingen in uw sector afleiden. Richt uw onderneming zich op een groeiende of krimpende markt? Wat is de gemiddelde groei van de bedrijven in deze markt? Hoe zit het met het aantal faillissementen in uw branche? En hoe verhoudt dat cijfer zich tot de totale economie?
Meer informatie over uw markt?
 Centraal Bureau voor de Statistiek
 Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf
 IMK Intermediair Consulting
 Rabobank Cijfers & Trends


2.3.2 Doelgroepen
Het is belangrijk om uw doelgroep zo nauwkeurig mogelijk te definiëren. Bijvoorbeeld: bedrijven in Nederland met 10 tot 50 werknemers. Of tweeverdieners van 25 tot 35 jaar.

Als u een ideale product-marktcombinatie vindt, kunt u al uw activiteiten daarop richten. Dan vervolmaakt u uw product of dienst en zet u uw marketing en reclame-inspanningen effectiever in. Dat later ook klanten buiten de doelgroep het product kopen is mooi meegenomen.
2.3.3 Concurrentie
Wie zijn uw concurrenten? Unieke producten en diensten zijn zeldzaam. Dus concurrenten zijn er altijd. Een goed ondernemingsplan bevat daarom een concurrentieonderzoek. Het complete overzicht kunt u als bijlage bij het plan voegen; hier geeft u een overzicht. Behalve concurrenten - aanbieders met hetzelfde aanbod voor dezelfde doelgroep - zijn er ook aanbieders van 'substituut-producten'. Dat zijn producten die uw product vervangen. Die aanbieders zijn uw verborgen concurrenten. Bent u bijvoorbeeld bakker, dan is de aanbieder van ontbijtdranken een geduchte concurrent. Zo kan de tegenwind dus uit onverwachte hoek waaien. Goed om rekening mee te houden - en op te schrijven.
2.4 Bedrijf en product in de markt
Uw bedrijf en uw product in de markt. Marketeers geven die verhouding weer met een SWOT-analyse (Strenghts - Weaknesses - Opportunities - Threats: een sterkte-zwakte analyse). Enthousiasme over uw product en een goede organisatie van uw bedrijf nemen niet weg dat er altijd zwakke punten zijn, dat er bedreigingen ontstaan door een veranderende markt, etc. Zulke sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen legt u vast in een tabel.


Intern (uw bedrijf) Extern (de markt)
Strenghts
(sterktes) Weaknesses
(zwaktes) Opportunities
(kansen) Threats
(bedreigingen)
Flexibiliteit Klein (dus kwetsbaar) Groeiende markt Veel concurrentie
Unieke productcombinatie Onbekend met markt 'Hot item' in de media Gratis aanbieders


Een goeie SWOT-analyse voorziet u ook van oplossingen. Een ondernemer kan immers geen genoegen nemen met een reeks bedreigingen die het voortbestaan van het bedrijf in gevaar brengen. Zwaktes hoeven ook geen zwaktes te blijven. Bijvoorbeeld: als u klein en kwetsbaar bent, bouwt u een groot en sterk netwerk op. Maar zelfs als u alle zwaktes omzet in sterktes en alle bedreigingen in kansen, bent u er nog niet. Want over een half jaar kan de analyse er weer heel anders uitzien...

2.5 De marketing mix
Gebruik de bevindingen uit de vorige paragraaf voor het opstellen van een marketingstrategie: hoe gaat u uw markt te lijf? Concreet komt dit neer op de invulling van de marketingmix.
2.5.1 Product
Beschrijf hier helder en beknopt waaruit uw product of dienst bestaat. Wat is er uniek aan uw product of dienst? Is het beter, anders, sneller ... dan dat van uw concurrenten?
2.5.2 Prijs
De simpelste manier om de prijs te bepalen is kijken wat de kostprijs is en daar een opslag op zetten. De beste manier om de prijs te bepalen is inschatten (of weten, uit marktonderzoek) wat uw klanten willen betalen. Een derde manier is concurrentievergelijking. Welke methode u ook kiest, zorg voor een goede fundering van uw prijsbepaling. En toon in de begroting aan dat uw kostenplaatje realistisch is.
2.5.3 Plaats
Hier maakt u duidelijk waar u uw bedrijf vestigt of naar wat voor pand u op zoek bent. Gaat u huren of kopen? Start u vanuit huis of kiest u voor een bedrijvencentrum? Beschrijf wat u nodig hebt, zowel in vierkante meters, als qua bereikbaarheid, uitstraling en voorzieningen. Een eventueel huur- of koopcontract sluit u als bijlage bij. Omdat bedrijfshuisvesting zo'n belangrijke kostenpost is, verdient een goede afweging uw aandacht. Kijk ook eens waar uw concurrenten zitten en vraag u af waarom ze gekozen hebben voor die plek. En kies vervolgens uw eigen koers, die u kunt onderbouwen met zinnen als: 'Ik ga mij hier vestigen omdat... en niet daar want...'
2.5.4 Promotie
Hoe vertelt u de wereld dat u iets te koop hebt? Hoe richt u de winkel in, op wat voor manier adverteert u, hoe verzorgt u de interne communicatie en hoe gaat u om met nieuwe media?
2.5.5 Personeel
Hier specificeert u welke mensen u nodig hebt. Fulltime of parttime, geschoold of niet. Naar mate uw bedrijf groeit, gaat ook de situatie op de arbeidsmarkt een rol spelen. Want als u werft in een lastige beroepsgroep, vliegen de kosten omhoog. Maak heel genuanceerd duidelijk hoeveel mensen u nodig hebt, wat ze moeten doen en hoe u ze wilt vinden. Omschrijf kort wie wat doet.
2.6 Doelstellingen
2.6.1 Kwantiteit
Probeer zo reëel mogelijk in te schatten hoe groot de omzet is die u verwacht te gaan halen. Welk deel van de markt marktaandeel hoort daarbij in uw 'werkgebied'?
2.6.1 Kwaliteit
Heeft u nog doelstellingen van kwalitatieve aard? Geef ze dan hier weer. Dit getuigt van het feit dat u heel doelgericht bezig bent en nadenkt waar u over enkele jaren wilt staan. Wilt u misschien behoren tot de beste 10 van Nederlandse ondernemingen op een bepaald vlak? Heeft u snelheid hoog in het vaandel? Is certificering aan de orde of misschien duurzaamheid? Het is de kunst hier concrete inschattingen van te maken.

3 Het Financieel Plan
TIP Dubbelklik op de tabel om de cijfers in Excel in te vullen.
3.1 Investeringsplan


3.2 Financieringsplan


3.3 Exploitatiebegroting


3.4 Liquiditeitsprognose
Aanvragen adviesgesprek starters
Adviesgesprek aanvragen

Gemaakt door: Serge laatste wijziging: woensdag 06 of April, 2005 UTC [06:54:03] door SergeNieuwe opmerking toevoegen
Verplicht
grote grijns verward interessante huilt eek kwaadaardig uitdrukking fronsen idee lol kwaad mr groen neutraal vraag razz aangelopen roltogen droevig lacht verrast ziekelijk knipoog pijl
Willekeurige afbeeldingGebruik [http://www.foo.com] of [http://www.foo.com|omschrijving] voor koppelingen.
HTML-labels zijn niet toegestaan in opmerkingen.

Aanmelden
[ registreren | Ik ben mijn wachtwoord vergeten ]
Aanmelden
186 online gebruikers

TiBiT

De Brug
reklame
Bovenstaande blokjes zijn reklame. Lees hier meer over reklame.
Nedstat Basic - Free web site statistics Greenhost webhosting
rss Wiki rss Blogs rss Nieuws rss Foto's rss Bestandgalerijen rss Forums rss Landkaarten
[ Uitvoertijd: 0.22 sec ]   [ Geheugengebruik: 1.14MB ]   [ 60 database vragen gebruikt ]   [ GZIP Disabled ]   [ Serverbelasting: ]